Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Defne Omer Iplikci

Melodika Notaları Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Melodika Nedir

Melodika, üflemeli ve tuşlu bir müzik enstrümanıdır. Bu enstrüman ağızla üflenir ve tuşlara basılarak ses çıkarılır. Flüte benzer ama tek bir tuşa basınca o nota çıkar. Başlangış notası fa ve bitiş notası do'dur.

En çok bilinen melodika notaları

Karahisar Kalesi melodika şarkı notaları

2) la- la- mi -mi -mi -mi- mi/mi- re- do- si- la -mi
2) mi-re-re-re-mi-re-do-re-do-si-la/la-sol-la-si-sol/la-sol-fa-mi-fa-mi-mi-mi

Hatırla Sevgili notaları

2)la-do-mi-re-do-mi-la-do-mi-re-do-si/si-do-re-do-si-re-fa-mi-si-do-re-do-si-la
2)sol#-la-si-sol#-fa-mi-fa-fa-mi-re-do-mi/fa-fa-mi-re-do-mi-mi-do-si-la-si-do-re-do-si-do-la

Ölürüm Türkiyem şarkı notaları

2)sol-la-la-mi-mi-re-mi-do-re-re-sol-mi-la-la-la-la-la-la-la-la
2)do-re-re-re-do-re-re-do-re-mi-re-mi-do-do-do-si-do-re-do
re-si-si-si-la/si-do-si-do-la-la-la-la-la-la-la-la

Caddelerde Rüzgar

2)mi-mi-mi-mi-fa-mi-mi-mi-mi-la-mi/re-re-re-re-mi-re/re-re-re-mi-re/do-do
do-do-re-do-do-do-do-re-do/si-si-si-si-do-si-si-si-si-do-si-la
2)re-re-re-re-la-mi-re-re-re-re-la-sol-fa/mi-mi-mi-fa-mi/do-do-do-re-do/si-si-si-mi
mi-re-do-si-do-->Tekrar Ses
la-->Bitiş Ses

Yıldızların Altında

Si-do-re-mi-re-fa-mi
Mi-fa-fa-mi-re-do-mi
Mi-re-do-si-mi-do
Si-do-re-do-mi-re-do-si-la

Bir şarkısın sen

do-re-do-si-do-si-do-la-si-la-si-sol-sol-la-si-do-re-do-si-do-la-si-la-si-sol
sol-la-sol-fa-mi-do-re-do-si-do-si-do-la-si-la-si-sol

Doğum günü şarkısı

do do re do fa mi do do re do sol fa do do gerisi ince do la fa fa mi re do do si sol la sol

yağ satarım bal satarım

la la sol - la la sol - fa sol fa sol - la la sol

merdiven parçası

re mi fa sol la la la
la sol fa mi re re re
la la sol - mi fa sol
la sol fa mi re re re

küçük oduncular ( baltalar elimizde )

sol sol mi mi sol sol mi
fa fa re re fa fa re
do re mi fa sol la sol fa mi re do

Fabrika Kızı

la-la-la-si-do-si-la-sol-sol-sol-la-si-la-sol-fa-fa-fa-sol-la-la-sol-fa-mi-mi-mi-mi-mi-re-mi-re-mi

Çeberimde Gül Oya

mi-mi-fa-sol-la-sol-fa-fa-mi-mi-do-do-do-si-la-sol-sol-la-si-la-la-sol-sol-sol-sol-do-do-si-la-do-do

Kurtlar Vadisi

la-la-si-si-do-do-si-si-la-la-si-si-sol-sol-la

Yeni yıl şarkısı

mi-mi-mi
mi-mi-mi
mi-sol-do-re-mi
fa-fa-fa
mi-mi-mi
re-mi-re-sol
mi-mi-mi
mi-mi-mi
mi-sol-do-re-mi
fa-fa-fa
mi-mi-mi
sol-sol-fa-re-do

Kavak Yelleri

Fa mi fa mi fa mi fa mi fa sol fa mi fa do

İzmir Marşı

re-la-la-la-la-la-la-si-la-sol-si-la-re-do-si-la-sol-la-sol-fa-mi-fa-fa-la-sol-fa-mi-re-fa-mi-re-do-re

Bir şarkısın sen

do-re-do-si-do-si-do-la-si-la-si-sol-sol-la-si-do-re-do-si-do-la-si-la-si-sol
sol-la-sol-fa-mi-do-re-do-si-do-si-do-la-si-la-si-sol

İstiklal Marşı Flüt ve Melodika Notaları

-kork-ma-sön-mez-bu-şa-fak-lar-da-yü-zen-al-san-cak
-do -mi -fa –sol -re -fa- mi –mi -la -si -do -si -sol -si
-sön-me-den-yur-du-mun-üs-tün-de-tü-ten-en-son-o-cak
-si -la- si – fa -fa- la -sol-re- mi-fa-sol-la -si -do-re

-o-be-nim-mil-le-ti-min-yıl-dı-zı-dır-par-la-ya-cak
-mi-re-re-re- -si-la-sol-do-si-do-fa-do-si- la-sol
-o- be-nim-dir-o-be-nim-mil-le-ti-min-dir-an-cak
-fa-sol-mi-mi-re-do-si- la-sol-fa-mi-si-do -mi

Onuncu Yıl Marşı Flüt ve Melodika Notaları

do mi re fa mi re do sol sol mi sol fa mi re fa sol la fa re sol fa mi do do ikiside kalın re do si la sol do kalın mi re fa mi re do sol sol mi sol fa mi re mi mi fa re mi fa sol la la sol mi fa fa mi sol sol sol la la sol la sol fa fa la fa sol mi sol sol sol la la sol la sol fa fa la sol mi re re re fa mi re sol sol la fa mi re sol fa sol do kalın sol sol sol la lasol la olan lalar labemol

Çanakkale Türküsü Flüt ve Melodika Notaları

Do-re-re-re-do-si-do-la-sol-la-la-si-do-la-la-sol-sol-la-la-la-la-sol-la-sol-fa-sol-sol-fa-la-sol-fa-mi-re-do-mi-fa-sol-la-fa-mi-fa-mi-mi-mi-re-re

Feriha (Dizi) Flüt ve Melodika Notaları

Deneme 1
Re la sol fa mi
fa sol mi re do
re la sol fa mi fa sol sol
re la sol fa mi
fa sol mi re do
mi fa sol mi re do

Deneme 2
la-mi-re-do-si-do-do-re-si
la-mi-re-do-si-do-do-re-si
la-mi-re-do-si-do-do-re-si-la-sol-si-si-do-re-si-do-si-la

la-sol-fa-re-mi
la-sol-fa-re-mi
la-sol-fa-re-mi-re-do-si-la-si-si-do-re-si-do-si-la

la-mi-re-do-si-do-do-re-si
la-mi-re-do-si-do-do-re-si
la-sol-fa-re-mi-re-do-si-la-si-si-do-re-si-do-si-la

Hekim Oğlu Türküsü Flüt ve Melodika Notaları

Mi – fa – fa – fa – fa – mi- mi- re- mi- re- do- re / do mi re mi do re si do -
sol- do- do- do- do- re -do- re- mi- do / mi- fa- sol- sol- sol- sol- la- fa- sol- mi- fa- sol
Mi – fa- fa- fa -fa- mi- mi- re- mi- re- do- re / do mi re mi do re si do X 2

Ilgaz Türküsü Flüt ve Melodika Notaları

re- la- sol- la- fa -sol- la- la -ince re -ince re -ince do -si ince do -la si ince do- ince do-si-ince re -ince do-fa-sol-sol-sol- fa -la-sol-fa-sol-sol-sol-fa- mi- re-la-fa-sol-sol-sol-mi-fa-re

Yaşa Fenerbahçe Flüt ve Melodika Notaları

sol-sol-sol-sol-la-sol-fa-mi- sol-do-la-si-sol-fa
-fa-fafa-fa-sol-fa-mi-re -fa-si-sol-la-fa-mi

Hasretinle Yandı Gönlüm Flüt ve Melodika Notaları

sol la la la
la la si la sol fa
sol sol la sol fa mi
mi fa fa mi fa
sol sol la sol fa mi re do
re mi re mi re
fa sol fa mi re do si
do re re re
mi re do si la si la sol
do do re do si la

Aldırma Gönül Aldırma Flüt ve Melodika Notaları

si-do-do-si-si-la-la-#sol-la-si-si-la-la-#sol-#sol-fa-
#sol-la-la-#sol-#sol-fa-fa-mi-fa-#sol-#sol-mi-fa-re-mi

do-do-re-mi-fa-mi-mi-re-do
si-si-do-re-re-mi-re-do-re
re-re-re-mi-fa-fa-sol-fa-
mimi-mimi-mi-fa-re-mi-re-mi
mi-fa-sol-fa-mi-re-mi
mi-fa-sol-la-si-do-la
si-do-re-do-si-la-sol
la-si-do-siila-sol-fa
mi-fa-sol-fa-mi-re-miMelodika Notaları Resimleri

 • 1
  Melodika ve Flüt 3 yıl önce

  Melodika ve Flüt

Melodika Notaları Sunumları

 • 1
  Önizleme: 3 yıl önce

  Flüt Nasıl Çalınır Sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  26.02.20161BlokfülütBlok fülütte Tutuş, Üfleme (Dil Vurma)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  26.02.20162BLOKFÜLÜTSınıf çalgısı olarak kullanacağımız ve öğreneceğimiz BLOKFÜLÜT insan sesine çok yakın tınısı olan, akort güçlüğü bulunmayan, öğrenilmesi ve kullanımı kolay bir eğitim çalgısıdır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  3. Sayfa
  26.02.20163Parmak Numaralarıİşaret parmağı 1 inci parmakOrta parmak 2 inci parmakYüzük parmağı 3 üncü parmakSerçe parmağı 4 üncü parmakstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  4. Sayfa
  26.02.20164TutuşBlokfülütünüzü sol el yukarıda, sağ el aşağıda olacak şekilde tutunuz.Sağ elinizin baş parmağınızı,blokfülütünüze alttan destek yapınız.Çalarken yere ne dik, ne de paralel tutunuz. (Resimdeki gibi).style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  5. Sayfa
  26.02.20165ÇalarkenHer deliği mutlaka kendi parmağıyla kapatınız.Delikleri parmaklarınızın etli kısımlarıyla kapatınız.Sol elinizin küçük parmağını hiç kullanmayınız. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  26.02.20166ÜflemeNefes vererek değil de, “TÜ” diye üfleyiniz. Her üflemede dilinizin ucu, üst dişlerinize değip eski yerine gelecektir. Bu harekete “DİL VURMA” denir.“DİL VURMA” seslerin sürelerinin belirlenmesinde ve temiz olmasında büyük önem taşır. İnce sesler ile kalın seslerde vurulacak dilin sertliği değişik olmalıdır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  7. Sayfa
  26.02.20167ÜflemeDil vurma ince seslerde “TÜ” kalın seslerde ise “DU” diye yapılmalıdır. Sesin temizliği, ancak iyi ve ölçülü bir dil vurmaya bağlıdır. Değişik kuvvetteki dil vurma yada üflemeler sesleri değiştirir ve bozar. O nedenle aynı kuvvette dil vurunuz.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  8. Sayfa
  26.02.20168Şimdi yandaki şekilde görüldüğü gibi siyah delikleri kapatarak (sol elin baş ve işaret parmakları ile), aşağıdaki nota sürelerine göre üfleme çalışması yapalım. (Her notanın başlangıcında “TÜ” diye dilinizi vurarak hafif ve tatlı bir şekilde üfleyiniz.)style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

Melodika Notaları Videoları

 • 2
  3 yıl önce

  Entarisi dım dım yar melodika notası ve çalınışı..

 • 1
  3 yıl önce

  Hababam Sınıfı Melodika

 • 1
  3 yıl önce

  Ankaranın bağları şarkısının melodika

Melodika Notaları Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Melodika Notaları Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Melodika ve Flüt
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)